ماموریت و چشم انداز

مامویت و فلسفه وجودی :

“هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری، بعنوان يك هلدینگ تخصصی معتبر در عرصه  های ساخت و ساز ، پروژه های زیربنایی، املاک و مستغلات و توسعه اراضی در ایران و کشورهای هدف با ارائه خدمات جامع، نوآورانه و دانش بنیان جهت ارزش‌آفرینی برای ذی‌نفعان خود با محوریت صندوق بازنشستگی کشوری فعالیت می نماید”

چشم انداز در افق 1404:

“تبدیل شدن به هلدینگی ارزش آفرین، متعالی و دانش بنیان و خوشنام در حوزه عمران و ساختمان در کشور و همکار برگزیده شرکای داخلی وبین المللی”