پروژه‌های خاتمه یافته خانه امید

تصویر ندارد

خانه امید بازنشستگان ارومیه

تاریخ انتشار : 10 ژوئن 2020

استان آذربایجان غربی – شهرستان ارومیه – پارک گل مریم

تصویر ندارد

خانه امید بازنشستگان یاسوج

تاریخ انتشار : 10 ژوئن 2020

یاسوج محله راهنمائی پارک ابن سینا روبروی مجتمع سما تاریخ شروع پروژه 1387 تاریخ اتمام پروژه 1389

تصویر ندارد

خانه امید بازنشستگان قم(بانوان)

تاریخ انتشار : 10 ژوئن 2020

استان قم-شهرستان قم-پارک نرجس(بانوان)

تصویر ندارد

خانه امید بازنشستگان سبزوار

تاریخ انتشار : 10 ژوئن 2020

استان خراسان رضو ی – شهر سبزوار- پارک ارم این ساختمان واقع درشهرستان سبزوار- پارک سرداران شهید در زمینی با مساحت 700 متر مربع و زیربنای کل 680 مترمربع می باشد و عملیات اجرایی آن از طریق انجام مناقصه و انتخاب پیمانکاران واجد صلاحیت، با واگذاری به شرکت کویر اسکان…

تصویر ندارد

خانه امید بازنشستگان نیشابور

تاریخ انتشار : 10 ژوئن 2020

استان خراسان رضوی – شهر نیشابور – پارک اندیشه این ساختمان واقع درشهرستان نیشابور- پارک ارم در زمینی با مساحت 900 متر مربع و زیربنای کل 680 مترمربع می باشد و عملیات اجرایی آن از طریق انجام مناقصه و انتخاب پیمانکاران واجد صلاحیت، با واگذاری به شرکت شالوده سازان…

تصویر ندارد

خانه امید بازنشستگان مشهد

تاریخ انتشار : 10 ژوئن 2020

استان خراسان رضوی – شهر مشهد – پارک اندیشه این ساختمان واقع درشهر مشهد- پارک اندیشه در زمینی با مساحت 1600 متر مربع و زیربنای کل 680 مترمربع می باشد و عملیات اجرایی آن از طریق انجام مناقصه و انتخاب پیمانکاران واجد صلاحیت، با واگذاری به شرکت سلامه در تاریخ 87/11/14 آغاز…

تصویر ندارد

خانه امید بازنشستگان شیروان

تاریخ انتشار : 10 ژوئن 2020

استان خراسان شمالی – شهر شیروان – پارک شهید صیاد شیرازی این ساختمان واقع درشهرستان شیروان-پارک جنگلی صیاد شیرازی با زیربنای کل 525 مترمربع می باشد و عملیات اجرایی آن از طریق انجام مناقصه و انتخاب پیمانکاران واجد صلاحیت، با واگذاری به شرکت فخر سازه خاور در…

خانه امید بازنشستگان بجنورد

تاریخ انتشار : 10 ژوئن 2020

استان خراسان شمالی – شهر بجنورد – پارک سرداران شهید این ساختمان واقع درشهرستان بجنورد پارک دانشجو در زمینی با مساحت 1500 متر مربع و زیربنای کل 680 مترمربع می باشد و عملیات اجرایی آن از طریق انجام مناقصه و انتخاب پیمانکاران واجد صلاحیت، با واگذاری به شرکت کویر اسکان…

خانه امید بازنشستگان بیرجند

تاریخ انتشار : 10 ژوئن 2020

این ساختمان واقع درشهرستان بیرجند- پارک آزادی در زمینی با مساحت 1200 متر مربع و زیربنای کل 470 مترمربع می باشد و عملیات اجرایی آن از طریق انجام مناقصه و انتخاب پیمانکاران واجد صلاحیت، با واگذاری به شرکت کویر اسکان بیرجند در تاریخ 87/09/30 آغاز گردید.این پروژه در تاریخ 88/07/08 خاتمه و در تاریخ 89/09/29 تحویل قطعی…

خانه امید بازنشستگان بندرعباس(آقایان)

تاریخ انتشار : 10 ژوئن 2020

استان هرمزگان-شهر بندرعباس-پارک گلها(آقایان)