پروژه‌های جاری خانه امید

افتتاح «خانه امید بازنشستگان» کشوری در نهاوند

تاریخ انتشار : 7 سپتامبر 2020

با حضور معاون منابع انسانی وزارت تعاون ،رفاه کار و امور اجتماعی سومین خانه امید استان برای خدمات دهی به بازنشستگان در نهاوند افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی هلدینگ عمران و ساختمان تراز پی ریز سومین خانه امید استان همدان در شهرستان نهاوند روز…

تصویر ندارد

خانه امید بازنشستگان سبزوار

تاریخ انتشار : 10 ژوئن 2020

استان خراسان رضوی-شهر سبزوار-پارک ارم

تصویر ندارد

خانه امید بازنشستگان جیرفت

تاریخ انتشار : 10 ژوئن 2020

استان کرمان-شهر جیرفت-پارک ولای عصر (عج)

تصویر ندارد

خانه امید بازنشستگان سنندج

تاریخ انتشار : 1 ژوئن 2020

استان کردستان،شهر سنندج،پارکIT

تصویر ندارد

خانه امید بازنشستگان قیدار

تاریخ انتشار : 1 ژوئن 2020

استان زنجان،شهرستان قیدار،پارک قیدار نبی

تصویر ندارد

خانه امید بازنشستگان اصفهان

تاریخ انتشار : 1 ژوئن 2020

استان اصفهان،شهر اصفهان،باغ غدیر

تصویر ندارد

خانه امید بازنشتگان فرادنبه

تاریخ انتشار : 1 ژوئن 2020

استان چهارمحال بختیاری،شهرستان فرادنبه،پارک محله عباس آباد

تصویر ندارد

خانه امید بازنستگان لارستان

تاریخ انتشار : 1 ژوئن 2020

استان فارس،شهرستان لارستان،پارک شهر

تصویر ندارد

خانه امید بازنشستگان بروجرد

تاریخ انتشار : 1 ژوئن 2020

استان لرستان،شهرستان بروجرد،پارک وحدت