پروژه‌های خاتمه یافته خانه امید

خانه امید بازنشستگان نهاوند

تاریخ انتشار : 1 ژوئن 2020

استان همدان – شهرستان نهاوند – پارک شهرداری این ساختمان واقع درشهرستان نهاوند در زمینی به مساحت 622 مترمربع و زیربنای کل 600 مترمربع ، مجموعه ای جهت خدمت رسانی و همچنین افزایش امید و پویایی در میان بازنشستگان و حفظ منزلت و کرامت آنان در آن شهرستان می باشد و…

خانه امید بازنشستگان همدان

تاریخ انتشار : 12 سپتامبر 2017

این ساختمان واقع در شهرستان همدان – پارک باغ ایرانی، در زمینی به مساحت 796 مترمربع و زیربنای کل 800 مترمربع ، مجموعه ای جهت خدمت رسانی و همچنین افزایش امید و پویایی در میان بازنشستگان و حفظ منزلت و کرامت آنان در آن شهرستان می باشد و عملیات…

خانه امید بازنشستگان ملایر

خانه امید بازنشستگان ملایر

تاریخ انتشار : 11 سپتامبر 2017

استان همدان – شهرستان ملایر – پارک باغ گل ها شامل امکاناتی از قبیل سالن اجتماعات، واحدهای آموزشی، کتابخانه

خانه امید بازنشستگان شهرضا

خانه امید بازنشستگان شهرضا

تاریخ انتشار : 11 سپتامبر 2017

اصفهان – شهرستان شهرضا – پارک ملت این ساختمان واقع در شهرستان شهرضا در زمینی به مساحت 330 مترمربع و در یک طبقه می باشد و عملیات اجرایی آن از طریق انجام مناقصه و انتخاب پیمانکاران واجد صلاحیت، با واگذاری به آقای سالک در تاریخ 96/07/25 آغاز گردید. این…

خانه امید بازنشستگان گچساران

خانه امید بازنشستگان گچساران

تاریخ انتشار : 6 سپتامبر 2017

استان کهگیلویه و بویراحمد – شهرستان گچساران – پارک شهر

خانه امید بازنشستگان جیرفت

خانه امید بازنشستگان جیرفت

تاریخ انتشار : 27 آگوست 2017

استان کرمان – شهرستان جیرفت – پارک ولیعصر

خانه امید بازنشستگان محلات

خانه امید بازنشستگان محلات

تاریخ انتشار : 12 آگوست 2017

استان مرکزی – شهرستان محلات – پارک سرچشمه

خانه امید بازنشستگان اردکان

خانه امید بازنشستگان اردکان

تاریخ انتشار : 6 آگوست 2017

استان یزد – شهرستان اردکان – پارک آزادی

خانه امید بازنشستگان خمینی شهر

خانه امید بازنشستگان خمینی شهر

تاریخ انتشار : 17 آگوست 2016

استان اصفهان – شهرستان خمینی شهر – پارک پیروزی شامل امکاناتی از قبیل سالن اجتماعات، واحدهای آموزشی، کتابخانه

خانه امید بازنشستگان دزفول

خانه امید بازنشستگان دزفول

تاریخ انتشار : 12 آگوست 2016

استان خوزستان – شهرستان دزفول – پارک گنجینه ها شامل امکاناتی از قبیل سالن اجتماعات، واحدهای آموزشی، کتابخانه