گفتگوی خبری مدیر عامل هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری با مدیران نیوز( بخش اول )

ساخت خانه های امید، ماموریت هلدینگ صباعمران

مدیر عامل صبا عمران: ساخت خانه‌های امید، بخشی از مأموریت هلدینگ صبا عمران است.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری، دکتر ابوالفضل شاه علی، مدیر عامل هلدینگ صبا عمران در گفتگو با مدیران نیوز با اشاره به ماموریت هلدینگ در ساخت خانه های امید گفت: در راستای اهدافمان دو مأموریت را به پیش می‌بریم که اولین مأموریت ما پروژه‌های تکلیفی در زمینه‌ی ساخت‌ و ساز خانه‌های امید برای بازنشستگان گرامی در اقصی‌نقاط کشور است. خانه‌های امید مراکزی هستند که در آن‌ها مباحث رفاهی و درمانی بازنشستگان گرامی در آن‌ها متمرکز می‌شود و در حال حاضر تعداد زیادی از این مراکز مورد بهره‌برداری قرار گرفته یا در دست بهره‌برداری است.

ایشان در ادامه افزود: هدف از ساخت‌وساز این پروژه‌ها سودآوری و خلق ثروت نیست و در راستای اهداف اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری به ساخت آن‌ها اهتمام می‌ورزیم. ساخت خانه‌های امید بیش از یک دهه است که در دستور کار صندوق بازنشستگی بوده و با شدت و حدت قابل توجهی در حال انجام است.

هدف ما ارتقای کیفیت زندگی بازنشستگان عزیز است

شاه علی با تشریح اهداف صبا عمران بیان کرد: هلدینگ صباعمران بدواً به عنوان هلدینگی در زمینه‌ی ساخت و ساز تأسیس شده و پس از آن متولی املاک صندوق بازنشستگی کشوری شده است و پس از آن مجدداً وارد حوزه‌ی ساخت و سازهای شهری شده است. به عبارتی در طول حدود سه دهه‌ای که از فعالیت آن می‌گذرد افت و خیزهای خاص خود را داشته است.

مدیر عامل صبا عمران افزود: هدفی که توسط صندوق بازنشستگی کشوری برای صباعمران تعریف شده، در درجه‌ی اول ارتقای کیفیت زندگی بازنشستگان عزیز است و محور دوم این هدف تلاش برای کاهش وابستگی صندوق به دولت برای پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان می‌باشد.

بیست و دو پروژه‌ی ساختمانی در دست احداث داریم

شاه علی با اشاره به محور دوم مأموریت صبا عمران گفت: سامان‌دهی امور بیست و دو پروژه‌ی در دست احداث صباعمران و شرکت‌های زیرمجموعه‌ی آن محور دوم ماموریت هلدینگ است. برنامه اجرایی این پروژه‌ها مشخص شده و اجرای این پروژه‌ها می‌تواند بخشی از وعده‌های دولت در زمینه‌های ساخت‌وساز و عمران را محقق سازد و ارزش افزوده‌ی قابل توجهی برای مجموعه‌ی صندوق بازنشستگی به همراه داشته باشد.

مدیر عامل صبا عمران در ادامه گفت و گو تاکید کرد: ما متولی پروژه‌های ساختمانی دیگر هلدینگ‌های صندوق بازنشستگی هستیم. با دستور رئیس محترم صندوق بازنشستگی کشوری ساخت طرح‌های ساختمانی دیگر هلدینگ‌ها و مجموعه‌های صنعتی و اقتصادی صندوق بازنشستگی به هلدینگ صباعمران واگذار شده و این محور سوم فعالیت ما است.