پروژه‌های خاتمه یافته خانه امید

خانه امید بازنشستگان جیرفت

خانه امید بازنشستگان جیرفت

تاریخ انتشار : 27 آگوست 2017

خانه امید بازنشستگان کشوری جیرفت واقع در استان کرمان – شهرستان جیرفت – پارک ولیعصر پیمانکار: شرکت سازه پی ریز

خانه امید بازنشستگان محلات

خانه امید بازنشستگان محلات

تاریخ انتشار : 12 آگوست 2017

خانه امید بازنشستگان کشوری محلات واقع در استان مرکزی – شهرستان محلات – پارک سرچشمه شامل امکاناتی از قبیل سالن اجتماعات، واحدهای آموزشی، کتابخانه پیمانکار: شرکت سازه پی ریز

خانه امید بازنشستگان اردکان

خانه امید بازنشستگان اردکان

تاریخ انتشار : 6 آگوست 2017

خانه امید بازنشستگان کشوری اردکان واقع در استان فارس – شهرستان اردکان – پارک آزادی شامل امکاناتی از قبیل سالن اجتماعات، واحدهای آموزشی، کتابخانه پیمانکار: شرکت سازه پی ریز

خانه امید بازنشستگان خمینی شهر

خانه امید بازنشستگان خمینی شهر

تاریخ انتشار : 17 آگوست 2016

خانه امید بازنشستگان کشوری خمینی شهر واقع در استان اصفهان – شهرستان خمینی شهر – پارک پیروزی شامل امکاناتی از قبیل سالن اجتماعات، واحدهای آموزشی، کتابخانه

خانه امید بازنشستگان دزفول

خانه امید بازنشستگان دزفول

تاریخ انتشار : 12 آگوست 2016

خانه امید بازنشستگان کشوری دزفول واقع در استان خوزستان – شهرستان دزفول – پارک گنجینه ها شامل امکاناتی از قبیل سالن اجتماعات، واحدهای آموزشی، کتابخانه

خانه امید بازنشستگان نورآباد ممسنی

خانه امید بازنشستگان نورآباد ممسنی

تاریخ انتشار : 12 آگوست 2016

خانه امید بازنشستگان کشوری نورآباد ممسنی واقع در استان فارس – شهرستان نورآباد ممسنی – پارک لیدوما شامل امکاناتی از قبیل سالن اجتماعات، واحدهای آموزشی، کتابخانه و آب درمانی، استخر، سونا و جکوزی پیمانکار: شرکت سازه پی ریز

خانه امید بازنشستگان قزوین

خانه امید بازنشستگان قزوین

تاریخ انتشار : 12 آگوست 2016

خانه امید بازنشستگان کشوری قزوین واقع در استان قزوین – شهرستان قزوین – پارک ساحلی شامل امکاناتی از قبیل سالن اجتماعات، واحدهای آموزشی، کتابخانه پیمانکار: شرکت سازه پی ریز

خانه امید بازنشستگان رودبار

خانه امید بازنشستگان رودبار

تاریخ انتشار : 11 آگوست 2016

خانه امید بازنشستگان کشوری رودبار واقع در استان گیلان – شهرستان رودبار – پارک شهید چمران شامل امکاناتی از قبیل سالن اجتماعات، واحدهای آموزشی، کتابخانه پیمانکار: شرکت سازه پی ریز

خانه امید بازنشستگان ساری

خانه امید بازنشستگان ساری

تاریخ انتشار : 10 آگوست 2016

خانه امید بازنشستگان کشوری ساری واقع در استان مازندران – شهرستان ساری – پارک تجن شامل امکاناتی از قبیل سالن اجتماعات، واحدهای آموزشی، کتابخانه پیمانکار: شرکت سازه پی ریز

خانه امید بازنشستگان میانه

خانه امید بازنشستگان میانه

تاریخ انتشار : 18 آوریل 2016

خانه امید بازنشستگان کشوری میانه واقع در استان آذربایجان شرقی – شهرستان میانه – پارک ساحلی شامل امکاناتی از قبیل سالن اجتماعات، واحدهای آموزشی، کتابخانه و آب درمانی، استخر