پروژه‌های خاتمه یافته خانه امید

خانه امید بازنشستگان ملایر

خانه امید بازنشستگان ملایر

تاریخ انتشار : ۲۰ شهریور ۱۳۹۶

خانه امید بازنشستگان کشوری ملایر واقع در استان همدان – شهرستان ملایر – پارک باغ گل ها شامل امکاناتی از قبیل سالن اجتماعات، واحدهای آموزشی، کتابخانه

خانه امید بازنشستگان شهرضا

خانه امید بازنشستگان شهرضا

تاریخ انتشار : ۲۰ شهریور ۱۳۹۶

سالن غذاخوری امید برای بازنشستگان کشوری شهرضا واقع در استان اصفهان – شهرستان شهرضا – پارک ملت شامل امکاناتی از قبیل سالن اجتماعات، واحدهای آموزشی، کتابخانه

خانه امید بازنشستگان گچساران

خانه امید بازنشستگان گچساران

تاریخ انتشار : ۱۵ شهریور ۱۳۹۶

خانه امید بازنشستگان کشوری گچساران واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد – شهرستان گچساران – پارک شهر

خانه امید بازنشستگان جیرفت

خانه امید بازنشستگان جیرفت

تاریخ انتشار : ۵ شهریور ۱۳۹۶

خانه امید بازنشستگان کشوری جیرفت واقع در استان کرمان – شهرستان جیرفت – پارک ولیعصر پیمانکار: شرکت سازه پی ریز

خانه امید بازنشستگان محلات

خانه امید بازنشستگان محلات

تاریخ انتشار : ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

خانه امید بازنشستگان کشوری محلات واقع در استان مرکزی – شهرستان محلات – پارک سرچشمه شامل امکاناتی از قبیل سالن اجتماعات، واحدهای آموزشی، کتابخانه پیمانکار: شرکت سازه پی ریز

خانه امید بازنشستگان اردکان

خانه امید بازنشستگان اردکان

تاریخ انتشار : ۱۵ مرداد ۱۳۹۶

خانه امید بازنشستگان کشوری اردکان واقع در استان فارس – شهرستان اردکان – پارک آزادی شامل امکاناتی از قبیل سالن اجتماعات، واحدهای آموزشی، کتابخانه پیمانکار: شرکت سازه پی ریز

خانه امید بازنشستگان خمینی شهر

خانه امید بازنشستگان خمینی شهر

تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱۳۹۵

خانه امید بازنشستگان کشوری خمینی شهر واقع در استان اصفهان – شهرستان خمینی شهر – پارک پیروزی شامل امکاناتی از قبیل سالن اجتماعات، واحدهای آموزشی، کتابخانه

خانه امید بازنشستگان دزفول

خانه امید بازنشستگان دزفول

تاریخ انتشار : ۲۲ مرداد ۱۳۹۵

خانه امید بازنشستگان کشوری دزفول واقع در استان خوزستان – شهرستان دزفول – پارک گنجینه ها شامل امکاناتی از قبیل سالن اجتماعات، واحدهای آموزشی، کتابخانه

خانه امید بازنشستگان نورآباد ممسنی

خانه امید بازنشستگان نورآباد ممسنی

تاریخ انتشار : ۲۲ مرداد ۱۳۹۵

خانه امید بازنشستگان کشوری نورآباد ممسنی واقع در استان فارس – شهرستان نورآباد ممسنی – پارک لیدوما شامل امکاناتی از قبیل سالن اجتماعات، واحدهای آموزشی، کتابخانه و آب درمانی، استخر، سونا و جکوزی پیمانکار: شرکت سازه پی ریز

خانه امید بازنشستگان قزوین

خانه امید بازنشستگان قزوین

تاریخ انتشار : ۲۲ مرداد ۱۳۹۵

خانه امید بازنشستگان کشوری قزوین واقع در استان قزوین – شهرستان قزوین – پارک ساحلی شامل امکاناتی از قبیل سالن اجتماعات، واحدهای آموزشی، کتابخانه پیمانکار: شرکت سازه پی ریز