پیام مدیر عامل

شرکت صبا عمران هلدینگ تخصصی عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری می باشد که حفظ و حراست از املاک صندوق، فعالیت و ایجاد ارزش افزوده با تعریف پروژه های ساختمانی و عمرانی بعهده این هلدینگ می باشد.

بهره گیری از ظرفیت صندوق بازنشستگی کشوری و بخصوص اعتبار آن در مجامع بین المللی، این فرصت را به ما داده است که بتوانیم در پروژه های خاص از امکانات و امتیاز مشارکت خارجی بهره مند شده و با استفاده از اعتبار صندوق گام های بزرگتری برداریم.

ما بر این باوریم که شرکت های بزرگ ساختمانی افزون بر رسالت های ذاتی خود، میبایست در تحول مسائلی از جمله بالا بردن فرهنگ ساخت و ساز، اهمیت دادن به مسائل زیست محیطی، افزایش رفاه و کیفی سازی و همچنین استفاده از نیرو های متخصص جوان نیز گام بردارند، که بطور حتم این تغییرات، در آینده ای نه چندان دور در رقابت با سایر شرکت های فعال در این حوزه ها، تضمین موفقیتمان خواهد بود.

                                                                                                                                               علی اکبر خراسانی