نشست تخصصی کارآفرینان و صاحبان صنایع آلمان

نشست تخصصی کارآفرینان و صاحبان صنایع آلمان، با حضور دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون، کار ، رفاه و تامین اجتماعی هلدینگ ها و شرکت های تابعه

این جلسه به منظور تبادل نظرات و پیشنهادات طرفین برای ایجاد همکاری های جدید، جذب سرمایه گذاری برای پروژه های عمرانی و گردشگری، صادرات و واردات خدمات فنی و مهندسی، انتقال دانش و تکنولوژی صنعت ساختمان در شهریور ماه سال 1396 برگزار گردید.

پیش از آغاز رسمی نشست، رایزنی های داخلی بین هلدینگ ها و صندوق صورت گرفت، در ادامه خانم دکتر یزدانیان از صندوق بازنشستگی کشوری، با معرفی کامل و جامعی هلدینگ ها و شرکت های تابعه با امکانات وسیع خود را به خوبی به حضار معرفی کردند.کلیه شرکت ها از شهرهای کوچک آلمان به دعوت یکی از بانک های آلمانی برای بررسی فرصت های ایران دعوت شده بودند.

همچنین با مراجعه به وب سایت های بسیاری از شرکت ها و بررسی سابقه و تخصص شرکت ها، بدلیل نابرابری تراز و توانایی آنها با شرکت های ایرانی، اهداف جلسه به درستی قابل اجرا نبود.

این نشست فرصت خوبی برای تبلیغات و معرفی وزارت تعاون، کار ، رفاه و تامین اجتماعی هلدینگ ها و شرکت های تابعه ایجاد کرد و حضور در چنین جلساتی موجب آمادگی برای آینده و سرمایه گذاری های بیشتر در جهت رسیدن به اهداف و استراتژی های شرکت خواهد شد.

دکتر ربیعی در نشست مشترک با صاحبان صنایع آلمان آمادگی ایران برای مراوده تجاری باکارآفرینان آلمانی را مطرح کرد. (بیشتر بخوانید…)

 

نشست تخصصی کارآفرینان و صاحبان صنایع آلمان