مزایده ها

جهت مشاهده مزایده های تراز پی ریز، روی لینک های زیر کلیک فرمایید

مزایده شماره 6-96

مزایده شماره 7-96

مزایده عمومی شرکت مهندسی سازه پی ریز

آگهی مزایده عمومی (نوبت سوم)