سامانه ها - هلدینگ عمران و ساختمان تراز پی ريز

سامانه ها

پروژه های هلدینگ تراز پی ریز جهت بهره برداری، به صورت پیش فروش پروژه های در حال احداث، فروش واحدها به هنگام تکمیل پروژه، مزایدات و مناقصات در اختیار مشتریان قرار میگیرند.

در زیر مجموعه های این بخش میتوانید از مشخصات این پروژه ها، و زمان شروع اقدامات بخش فروش هلدینگ با خبر گردید.