ساختار و چارت سازمانی

لیست سهامداران:

 سهامدارتعداد سهمنرخمبلغ
1صندوق بازنشستگی کشوری1,699,999,98010001,699,999,980,000
2شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری510005000
3شرکت آزاد راه امیرکبیر510005000
4شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا510005000
5موسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری510005000
جمع1,700,000,0001,700,000,000,000

 

اعضای هیئت مدیره:

 نام سمت
1مهدی اکبرپورمدیر عامل و عضو هیئت مدیره
2علیرضا فرتاشرئیس عضو هیئت مدیره
3 سید امین مرعشیعضو هیئت مدیره
4مسعود نصر آزادانیعضو هیئت مدیره
5صالح نقی پور ویجویهعضو هیئت مدیره

 

معاونین و مدیران هلدینگ:

نام و نام خانوادگی
سمت
عبدالمحمد میرمحمدی
مدیر ساخت خانه های امید (امور ویژه)
جواد دلیریمعاونت اداری و مالی
محمد تقی تاجیکمدیر فن آوری اطلاعات
سجاد محمدیمدیر امور املاک
رحیم محمودی رحیم آبادی
معاونت شرکتها و امورمجامع
امیرعلی قهرمانی
مدیر امور اداری و پشتیبانی
سید علی رضا ترابی
معاونت املاک
صفرعلی صالحیمعاونت فنی و اجرایی
محمد عباس جوادیمدیر روابط عمومی

 

ساختار کلان هلدینگ و کسب و کارهای زیرمجموعه:

 

در جهت اجرای راهبردهای فوق  و با مطالعه اسناد بالادستی، نیاز به بازنگری در ساختار کلان  هلدینگ به صورت جدی وجود دارد. پیشنهاد مشاور جهت به روز رسانی تاپ چارت هلدینگ در شکل زیر ارائه شده است:

 

چارت سازمانی هلدینگ تراز پی ریز