در یک نگاه

 

نام : هلدینگ عمران و ساختمان تراز پی ریز

نوع شركت : سهامی خاص متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری

نوع فعالیت:  سرمايه گذاری، مشاركت، تامين مالی، خدمات مهندسی و مديريت پیمان پروژه‌های ساختمانی

شماره و تاريخ ثبت :  سال 1375 به شماره ثبت: 126357

 

لیست سهامداران:

 

 سهامدارتعداد سهمنرخمبلغ
1صندوق بازنشستگی کشوری1,699,999,98010001,699,999,980,000
2شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری510005000
3شرکت آزاد راه امیرکبیر510005000
4شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا510005000
5موسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری510005000
6جمع1,700,000,0001,700,000,000,000