توافق ساخت دهکده گردشگری سد حوضیان الیگودرز

سد حوضيان در شهرستان اليگودرز به عنوان يکي از جاذبه هاي بالقوه گردشگري تفريحي در استان لرستان به شمار ميرود که در صورت برنامه ريزي صحيح و سياستگذاري هاي دقيق در راستاي توسعه “دهکده گردشگری سد حوضیان الیگودرز” در اين مقصد ميتواند به عنوان يکي از نقاط جاذب گردشگران در سطح منطقه اي و کشوري و همچنين مکاني تفريحي براي ساکنان شهر اليگودرز عمل کند. موقعيت قرارگيري اين سد نسبت به شهر اليگودرز (قرارگيري در فاصله یک کيلومتري شهر اليگودرز)، قرارگيري در کنار جاده اصلي لرستان به اصفهان، فاصله کم تا مراکز جمعيتي بزرگ از قبيل اصفهان و اراک و … ، وجود آّب و هواي مناسب، دسترسي راحت به ديگرجاذبه هاي گردشگري در سطح شهرستان و استان به اين مقصد گردشگري اهميت ويژه اي بخشيده است. با توجه به مزيت ها و فرصت هاي اشاره شده مسئولان شهرستان و استان را بر آن داشته که نسبت به توسعه يك مجموعه تفريحي توريستي در اين مکان اقدام کنند. مجموعه اي که بتواند در درجه اول نيازهاي فراغتي و تفريحي مردم شهر اليگودرز را برطرف کند و در مرحله بعد بتواند با خلق جذابيت هاي لازم براي گردشگران و بهره گيري از پتانسيل هاي موجود در اين مکان نسبت به جذب گردشگران از ساير نقاط استان و کشور اقدام کند تا زمينه ساز اشتغال جوانان در شهرستان باشد. از اينرو مطالعات مربوط به احداث يك مجموعه تفريحي و توريستي در سد حوضيان شهر اليگودرز صورت گرفته است.

 

پیرو مکاتبات و پیگیری های صورت گرفته توسط نماینده محترم مردم شریف الیگودرز در مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر خدابخشی و دستور مدیریت محترم صندوق بازنشستگی کشوری جهت اقدام برای ساخت دهکده گردشگری سد حوضیان الیگودرز؛ پس از بررسی مدارک و طرح توجیهی فنی و اقتصادی ارائه شده در جلسه مشترکی فیمابین اعضای هیئت مدیره هلدینگ عمران و ساختمان تراز پی ریز و نماینده محترم مجلس، توافق و صدور مجوز هیئت مدیره برای ورود به حوزه های اجرایی، مدیریتی و سرمایه گذاری پروژه حاضر با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی فراهم گردید.

در ادامه با پیگیری مشترک نماینده محترم مجلس  و هلدینگ عمران و ساختمان تراز پی ریز زمینه اخذ مجوزهای مربوط در راستای آغاز این پروژه صورت خواهد گرفت.

 

سدحوضیان الیگودرز-استان لرستان

سدحوضیان الیگودرز-استان لرستان

سدحوضیان الیگودرز-استان لرستان

سدحوضیان الیگودرز-استان لرستان