تغییرات و بروز رسانی در سایت هلدینگ عمرانی و ساختمانی ترازپی ریز

تغییر و پویایی بخش جدا نشدنی از یک مجموعه زنده و رو به رشد است. هلدینگ ترازپی ریز هم به عنوان یک مجموعه پویا و فعال ازین اصل مستثنی نیست.

روابط عمومی هلدینگ ترازپی ریز برای پیش برد اهداف این مجموعه و راستای تخصصی تر شدن موضوعات ارائه شده از رسانه برخط این مجموعه با برنامه ریزی دقیق و مبتنی بر کاربر محور شدن آن تغییراتی را در سایت بنا به انجام دارد.

این تغییرات که از جمله آنها انتشار تولیدات محتوایی و تخصصی در حوزه عمران و ساختمان تهیه شده در این مجموعه توسط همکاران ما در هلدینگ ترازپی ریز است و همچنین افزودن بخش های چند رسانه ای  برای انتشار وضعیت پروژه ها و همچنین جدید ترین فعالیت های حوزه ساختمان و عمران خواهد بود.

در بخش مناقصه و مزایده هم تغییراتی در دست اقدام است که بزودی عملیاتی خواهد شد.

با اعمال تغییرات در سایت هلدینگ ترازپی ریز در راستای تخصصی و اقتصادی تر شدن آن گامی در راستای هم افزایی میان واحد های مرتبط با این مجموعه خواهیم برداشت.

ما را با نظرات سازنده ی خود یاری کنید.

مدیریت روابط عمومی

هلدینگ ترازپی ریز