تصاویر آئین تقدیر و تجلیل از ایثارگران و جانبازان هلدینگ عمران و ساختمان تراز پی ریز