بازدید مدیر عامل هلدینگ عمران و ساختمان تراز پی ریز از پروژه های ساختمانی شرکت عمارت هشتم شرق

مدیر عامل محترم هلدینگ عمران و ساختمان تراز پی ریز جناب آقای مهندس اکبرپور که توسط تعدادی از مدیران عالی هلدینگ همراهی می شدند از پروژه های ساختمانی در دست احداث و بهره برداری شده ( مجتمع مسکونی چشم انداز مشهد ) توسط شرکت عمارت هشتم شرق ، تحت پوشش هلدینگ در تاریخ 98/01/24 بازدید به عمل آوردند .

 

منبع : روابط عمومی هلدینگ عمران و ساختمان تراز پی ریز