اضافه شدن 6 عضو جدید به اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی

اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی (ISSA) از پذیرفتن شش عضو جدید در جلسه هیأت مدیره این اتحادیه خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری و به نقل از اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی، اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی (ISSA) از پذیرفتن شش عضو جدید در جلسه هیأت مدیره ایسا خبر داد که سه عضو از اعضای جدید، اصلی و سه عضو دیگر فرعی هستند.

با افزایش شش عضو جدید به اعضای اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی تعداد اعضای این اتحادیه بین المللی به 321 عضو از 155 کشور در سراسر جهان افزایش یافت.

اعضای جدید شامل صندوق بازنشستگی ملی بنین (کشوری واقع در غرب آفریقا)، صندوق تأمین اجتماعی ملی کنگو (کشوری واقع در غرب آفریقای غربی)، صندوق جبران خسارت کارگری جمهوری متحده تانزانیا (کشوری واقع در شرق آفریقا)، انجمن آماری بنگلادش (کشوری واقع در جنوب قاره آسیا و شرق هند)، شبکه ارتباطی سالمندان (FADOQ) کانادا و شبکه نظارت بر بازنشستگی جمهوری دومینیکن (کشوری واقع در بخش شرقی جزیره هیسپانیولا در دریای کارائیب) است.

منبع : سایت صندوق بازنشستگی کشوری