آیین کلنگ زنی ساخت خانه امید بازنشستگان لارستان

مراسم کلنگ زنی ساخت خانه امید بازنشستگان لارستان با حضور نماینده محترم مجلس آقای دکتر جعفرپور و مقامات استان و شهرستان و جناب آقای دکتر انتشاری نائب رئیس هئیت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و مدیر عامل محترم هلدینگ عمران و ساختمان تراز پی ریز جناب آقای مهندس اکبرپور در تاریخ دوشنبه  98/05/14 در شهر لار برگزار گردید .